SPECIALISMEN

Kode Consult is specialist op het gebied van bouwgebreken- en bouwgeschillenonderzoek met als achtergrond bouwkunde en bouwtechniek. Kode Consult kan bouwen op een uitgebreide ervaring waarbij alle gebouwonderdelen aan de orde kwamen, van fundering, vloeren en gevels tot daken. Ook vrijwel alle gebouwtypen passeerden de revue, van eenvoudige loods of schuur tot geavanceerd bedrijfspand, van afzonderlijke woonhuis tot zorginstelling. Van schoolgebouw tot kantoorpand. Daarbij kan het gaan om een monument of een modern of zelfs nog op te leveren gebouw. Soms betreft het een specifiek gebouwdeel en soms gaat het om een veelheid aan gebreken door het gehele pand.

Voorbeelden van veel voorkomende onderwerpen voor deskundigenonderzoek zijn:

  • Lekkages en andere vochtproblemen bij kelders, gevels en daken;
  • Scheurvorming in  gevels, vloeren of afwerkingen van vloeren, wanden of plafonds;
  • Houtrot, schimmel en andere aantastingen;
  • Gebreken aan constructievloeren, dekvloeren en vloerafwerkingen;
  • Gebreken aan gevels uitgevoerd in  metselwerk, stucwerk, hout of metaal;
  • Gebreken aan kozijnen, ramen en deuren van hout, metaal of kunststof;

Daarnaast hebben wij ook vele meer specifieke onderzoeken uitgevoerd.  Bijvoorbeeld onderzoek naar onthechting en blaasvorming in afwerklagen; naar verkleuring of vervorming in materialen; naar corrosie van RVS. Ook verrichtten wij onderzoek bij klachten na een verbouwing of na aankoop van een pand.  En verder onderzoek naar de causaliteit van schade met werkzaamheden aan dijken, wegen, naburige bouwwerkzaamheden of aardbevingen. Weer andere onderzoeken zijn specifiek gericht op veiligheid, duurzaamheid of juist de esthetische aspecten. Sommige onderzoeken hebben betrekking op specifieke objecten zoals molens, woonboten of musea, maar ook wel op objecten als beschoeiingen, terrassen en zwembaden.

Heeft u een specifiek bouwkundig probleem en vraagt u zich af of dat tot de expertise van Kode Consult hoort? Mail dan info@kodeconsult.nl of bel 033 737 06 00. U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.