GERECHTELIJK DESKUNDIGE

Kode Consult is opgericht door Johan Kok – sinds 2007 ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) – om zich als bouwdeskundige en gerechtelijk deskundige nog meer toe te kunnen leggen op deskundigenonderzoek.

De deskundigheid van Kode Consult bestrijkt het hele gebied van bouw, bouwkunde en bouwtechniek. Onze specialisatie is bouwgebrekenonderzoek. Wij hebben zeer ruime ervaring met het verrichten van bouwgebreken- en bouwgeschillenonderzoek en in het bijzonder ook met deskundigenonderzoek en het opstellen van deskundigenberichten. In de afgelopen 20 jaar hebben wij enkele honderden deskundigenonderzoeken uitgevoerd voor vrijwel alle rechtbanken en meerdere gerechtshoven in Nederland.

Kode Consult opereert binnen de kaders die zijn vastgelegd in de ‘Leidraad deskundigen in civiele zaken’ en de ‘Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken’.

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.