DESKUNDIGENONDERZOEK

Rechtbanken worden met regelmaat geconfronteerd met geschillen over de bouwkundige kwaliteit van een bouwwerk.

In die situaties kan een rechtbank informatie inwinnen bij een onafhankelijk deskundige. Ook kan een deskundige ingeschakeld worden voor het leveren van bewijs. In beide situaties is het van belang dat de deskundige niet alleen over relevante kennis beschikt van het vakgebied waarover het geschil gaat, maar ook inzicht heeft in de juridische context waar zijn oordeel een rol speelt. Verder moet de deskundige in staat zijn om zijn oordeel duidelijk onderbouwd te verwoorden in een schriftelijk rapport. Hij moet daarbij rekening houden met de standpunten van partijen daarop ingaan.

Kode Consult richt zich specifiek op dergelijke deskundigenonderzoeken voor rechtbanken en kan bouwen op ruim 25 jaar ervaring op dit gebied. Behalve als gerechtelijk deskundige kan Kode Consult ook ingeschakeld worden als partijdeskundige en als bindend adviseur.

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.