ONAFHANKELIJK

Kode Consult is onafhankelijk en heeft geen binding met marktpartijen die de onafhankelijkheid in de weg kan staan. Uiteraard dient per onderzoek nagegaan te worden of voor die specifieke situatie sprake is van binding met partijen. Als zelfstandig opererend adviseur is de kans op belangenverstrengeling bijzonder klein.

Onafhankelijkheid (geen binding hebben) en objectiviteit (onbevangen oordelen op basis van de feiten) van de deskundige zijn zowel voor partijen als voor de rechtbank van essentieel belang voor de betrouwbaarheid van het deskundigenbericht. De integriteit van de deskundige dient boven alle twijfel verheven te zijn.

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.