PROCLAIMER

Kode Consult is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daarvoor gebruik maken van het contactformulier op deze pagina. Op onze contactpagina vindt u ook andere mogelijkheden om uw reactie kenbaar te maken.

De informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u deze gegeven hebt.

De foto’s op deze site geven een indruk van de variatie aan gebouwtypen en gebouwdelen waaraan zich gebreken voor kunnen doen en waarover wij advies uit kunnen brengen. Niet al deze gebouwen hebben te maken (gehad) met bouwgebreken.

 

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen tekst en afbeeldingen,  berusten bij Kode Consult.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kode Consult, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.