ALGEMENE VOORWAARDEN

Kode Consult hanteert als algemene voorwaarden de meest recente versie van De Nieuwe Regeling waarin de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur zijn vastgelegd. Deze regeling wordt kortweg aangeduid als: DNR 2011 herzien (juli 2013). Een PDF-versie van deze regeling vindt u hier.

Op alle (advies)opdrachten aan Kode Consult zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.