MISSIE, VISIE EN DOEL

Missie

De missie van Kode Consult is om als bouwdeskundige onafhankelijk advies uit te brengen aan instanties en partijen die te maken hebben met bouwgebreken en bouwgeschillen.

Visie

Kode Consult staat voor gedegen onderzoek en advies op het gebied van gebouwschade.
Wij doen ons werk op basis van kennis en onafhankelijkheid.

Doel

Kerndoel van Kode Consult is het verrichten van deskundigenonderzoek op het gebied van bouwtechniek en bouwgebreken, in de eerste plaats voor rechtbanken en gerechtshoven.

Daarnaast richt Kode Consult zich op het uitvoeren van soortgelijke onderzoeken voor advocaten, partijen of betrokkenen bij uiteenlopende bouwkwesties.

Naast bouwgeschillenonderzoek richt Kode Consult zich op het verrichten van specialistisch onderzoek naar gebouwschade of gebouwkwaliteit om de oorzaak van complexe gebreken vast te stellen en hersteladviezen uit te brengen.

 

Contact

Uw vragen of opmerkingen kunt u hier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.